Konspekty zajęć

 

Strona główna
Konspekty zajęć
Literatura
Artykuły
Teatroterapia
Metody pracy
Narzędzia badawcze
Galeria fotografii

 

        

Agnieszka Cieciura, Beata Ciosek, Marta Frydrych, Agnieszka Haligowska, Jerzy Garnek, Agnieszka NiezgodaJoanna Pyzik-Kuprowska, Marta Rybicka, Anna Wojtuń, Monika Zimmermann.

Marta Frydrych,  Anna Wojtuń, Monika Zimmermann, Agnieszka Niezgoda, Renata Pelczar,  Anna Wielgosz

 

 

 

Konspekt indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.

 TEMAT: Ćwiczenia percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo - ruchowej.

 CELE:

-         doskonalenie percepcji wzrokowej

-         rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej

-         ćwiczenie precyzji ruchów rąk

-         doskonalenie umiejętności naśladownictwa

-         ćwiczenie rozpoznawania kolorów i kształtów

-         ćwiczenie spostrzegawczości

-         korygowanie negatywnych zachowań poprzez pozytywne wzmacnianie zachowań akceptowanych społecznie

-         doskonalenie umiejętności samodzielnego ubierania się i rozbierania

-         wdrażanie do utrzymania porządku w sali.

 FORMA PRACY: indywidualna

 METODA PRACY :

- oglądowa

 -praktycznego działania

 POMOCE:

-    koraliki ,sznurek

-         puzzle 20 elementowe

-         plansze z konturami figur i figury

-         układanka ,, Domek”- plansza z wzorem i elementy układanki

-         kasety z utworami muzyki relaksacyjnej i piosenkami dla dzieci .

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 1.     Powitanie .

2.     Zdjęcie kurtki i czapki i powieszenie na wieszaku.

3.     Nawiązanie kontaktu z dzieckiem

4.     Wykonanie ćwiczeń percepcji wzrokowej i  koordynacji wzrokowo- ruchowej lubianych przez dziecko

-         nawlekanie korali na sznurek

-         układanie wybranej układanki.

5.     Krótka zabawa naśladowcza z muzyką - ,, Kamień  gorący parzy ręce, kamień gorący daj.”

6.     Wykonywanie ćwiczeń doskonalących percepcję wzrokową i  koordynację wzrokowo- ruchową

-         porządkowanie figur według koloru, wyszukiwanie wszystkich figur czerwonych, niebieskich, żółtych 

-         porządkowanie figur według kształtów: kółek, trójkątów, prostokątów

-         nakładanie i dopasowywanie z jej odpowiednikiem na planszy ( najpierw według kształtu kółko do kółka , kwadrat do kwadratu. W następnej kolejności według kształtu i koloru czyli zielone kółko na jego odpowiednik na planszy, żółty kwadrat na jego odpowiednik na planszy. Na zakończenie tego zestawu ćwiczeń wprowadzamy dodatkowy element wielkość czyli kółko zielone duże na jego odpowiednik na planszy, kółko zielone małe na jego odpowiednik na planszy).

-         układanie z podstawowych figur geometrycznych  na planszy z podpowiednikami według wzoru ,, Domku”

W miarę możliwości dziecka, w trakcie tego  ćwiczenia dziecko odnajduje w otaczającej go rzeczywistości elementy przedstawione na obrazku np. pokaż gdzie są drzwi, gdzie jest okno.

7.     Zajęcia relaksacyjne według upodobań dziecka.

8.     Porządkowanie miejsca pracy.

9.     Samodzielne lub z niewielką pomocą ubieranie odzieży wierzchniej.

10. Pożegnanie z nauczycielem.

Poniżej zamieszczam plansze figur geometrycznych wykorzystanych podczas zajęć do usprawniania koordynacji wzrokowo-ruchowej i percepcji wzrokowej.

Opracowanie: Marta Rybicka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konspekt zajęć z uczniem głębiej upośledzonym umysłowo.

Temat: Wymowa głosek "b" i "k" w nagłosie, z wykorzystaniem tematu okolicznościowego "Rozbieramy choinkę".

Cele:
 

Cele wychowawcze Cele kształcące Cele poznawcze
 • wdrażanie do współdziałania w małych zespołach i współpracy z dorosłymi,
 • przybliżanie dzieciom tradycji,
 • wydłużanie czasu koncentracji uwagi,
 • kształtowanie słuchu fonetycznego i fonematycznego
 • poprawna wymowa głosek "b" i "k" w nagłosie,
 • poznanie nowych wyrazów i odpowiadających im zabawek

 • Czas pracy: 45 minut

  Klasa: I

  Metody pracy: oglądowo-praktyczna, słowna, naśladownictwo

  Formy: praca zindywidualizowana w małym zespole

  Środki dydaktyczne:dwie choinki z ozdobami, których nazwy rozpoczynają się na "b" i "k", dwa koszyki-niski i wysoki, dwie plansze: 1. Jedna choinka ubrana w ozdoby, których nazwy rozpoczynają się na"b", w drugiej na "k" 2. Dwie choinki bez ozdób. Obok jednej znajduje się sylwetka Kasi, obok drugiej chłopca Bartka. Do drugiej planszy- małe wycięte obrazki ozdób choinkowych zaczynających się na "b" i "k".

  Tok zajęć

  1. Wskazywanie i nazywanie ozdób na choince nr 1 - wymowa głoski b w nagłosie.
  2. Wskazywanie i nazywanie ozdób nr 2 - wymowa głoski k w nagłosie.
  3. Próba określenia wspólnej cechy dla zabawek na choinkach.
  4. Formułowanie prostch zdań z pomocą nauczyciela.
  5. Utworzenie zbioru wszystkich koszyków, kształtowanie pojęcia "koszyk".
  6. Segregowanie zabawek do koszyków.
  7. Wprowadzenie pojęcia ozdoby na choinkę, porównywanie choinki bez ozdób i z zawieszonymi ozdobami.
  8. Praca z planszą nr 1: wskazywanie i nazywanie ozdób na tej choince, na której wszystkie zaczynają się na literkę b, a następnie na tej, na której ozdoby zaczynają się nak
  9. praca z planszą nr 2: 1-nadanie imion dzieciom znajdującym się na planszy, 2-rozłożenie na stole wyciętych obrazków ozdób choinkowych, 3-wybieranie i układanie obrazków z b w nagłosie na rysunku konturowym jednej choinki, a obrazków z k w nagłosie - drugiej choinki.
  10. Asystowanie nauczycielowi przy porządkowaniu i układaniu pomocy.

  Opracowanie:  Joanna Pyzik-Kuprowska

   

  Konspekt indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z uczniem z głębokim upośledzeniem umysłowym

  TEMAT: DOSKONALENIE TOTALNEJ KOMUNIKACJI Z UCZNIEM – PROGRAM „DOTYK I KOMUNIKACJA” CH. KNILLA.

  FORMA ZAJĘĆ: zajęcia indywidualne

  METODY: elementy masażu, naśladownictwa

  CELE:

  bulletZapewnienie uczniowi poczucia bezpieczeństwa i zaufania do nauczyciela
  bulletZauważanie nawet najmniejszych zmian w poziomie jego aktywności
  bulletKomunikacja w formie ruchów, mimiki twarzy lub dźwięków – powiązanie aktywności ucznia z odpowiedzią nauczyciela
  bulletNauka przewidywania i inicjatywy – uczeń zaczyna rozpoznawać „wzorce” dziejących się wokół zdarzeń – antycypuje to, co wydarzy się w otoczeniu
  bulletNawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu emocjonalnego z uczniem
  bulletDoskonalenie kanałów ekspresji i języka ciała
  bulletPoznawanie granic partnera i dawanie mu poczucia, że je szanujemy.

  ŚRODKI DYDAKTYCZNE: magnetofon, kaseta z nagranym programem Ch. Knilla, koc, oliwka.

  PRZEBIEG ZAJĘĆ:

  1. Przygotowanie zajęć – rozścielenie koca w odpowiednim miejscu, przygotowanie kasety, ułożenie ucznia do sesji kontaktu itd.
  2. Muzyka wprowadzająca – (3 min.)- to czas wprowadzania spokojnej               i bezpiecznej atmosfery wokół nas i naszego partnera; muzyka jest relaksująca, stanowi „sygnalizującą melodię”. Staram się nawiązać kontakt dotykowy           z uczniem, zainteresować go tonem głosu.
  3. Druga część sesji kontaktu – (7 min.) – muzyka bardziej rytmiczna, tworzy podstawę do naszych ruchów. Staram się delikatnie masować poszczególne części ciała chłopca, zaczynając od nóg, rąk, potem brzuch.Reaguję na jego sygnały płynące z ciała.
  4. Trzecia część – (6 min.) – najbardziej intensywna; muzyka najbardziej intensywna, dotykamy ucznia ostrożnie, lecz z przekonaniem, ruchy skierowane ku centrum ciała. Nowym „punktem” mogą być plecy. W miarę możliwości nawiązuję kontakt wzrokowy.
  5. Czwarta część – (4 min.) – muzyka lżejsza,  mniej intensywny, zabawowy kontakt i komunikacja, np. masowanie twarzy.
  6. Muzyka zamykająca – (3 min.)- muzyka relaksująca (przypominająca wprowadzającą), czas relaksacji; refleksji.
  7. Zakończenie zajęć – gdy muzyka się kończy, delikatnie „wyciszam” wychowanka, odpoczywamy.

  Opracowanie: Anna Wojtuń

   

  Konspekt do indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

  Temat: Wspomaganie rozwoju spostrzegania-ćwiczenie umiejętności rozróżniania kolorów.
  Cele:

  rewalidacyjne

  wychowawcze

  dydaktyczne

  ·  doskonalenie percepcji wzrokowej

  ·  rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

  ·  usprawnianie ruchów z zakresu małej motoryki

  ·  wydłużanie czasu koncentracji uwagi na działaniu celowym

  ·  korygowanie wad postawy

  ·  zwracanie uwagi na właściwe korzystanie ze sprzętu komputerowego

  ·  wdrażanie do udziału w czynnościach porządkowych

  ·  eliminowanie zachowań nieporządanych poprzez pozytywne wzmacnianie zachowań akceptowanych społecznie

  ·  ćwiczenie umiejętności odróżniania i rozpoznawania kolorów

  ·  utrwalenie umiejętności rozróżniania kształtu i dopasowywania go do odpowiedniego wzoru

  ·  kształcenie spostrzegawczości oraz kontroli wzrokowej

  ·  rozwijanie zdolności naśladownictwa


  Czas pracy: 90 minut

  Metody pracy: słowno-objaśniająca, pokazu, praktycznego działania, poszukująca, pracy z komputerm, wzmocnień pozytywnych.

  Formy pracy: indywidualna

  Środki dydaktyczne:szczoteczka, pasta do zębów, mydło, kubek, ręcznik, różnokolorowe koraliki, pojemniki, płaskie figury geometryczne, pomoc dydaktyczna-"Patyczaki", komputer,flamastry, karton, papier ozdobny, klej, nożyczki.

  Przebieg zajęć:

  1. Powitanie.
  2. Czynności związane z samoobsługą i higieną osobistą (przebieranie się, mycie zębów, rąk, twarzy, wycieranie ręcznikiem).
  3. Zapoznanie z tematyką zajęć.
  4. Przygotowanie, wspólnie z uczniem, potrzebnych do zajęć materiałów i pomocy dydaktycznych.
  5. Przypomnienie i utrwalenie nazewnictwa kolorów. Segregowanie koralików i umieszczanie ich w pojemnikach.
  6. Wykonanie ćwicznia "Rybki do stawu" polegającego na ułożeniu rybek w stawie z brudną wodą, a następnie przeniesieniu ich do stawu z wodą czystą (Uczeń przenosi ryby określonego koloru. Początkowo stawy są położone blisko siebie, a następnie zwiększa się między nimi odległość).
  7. Ćwiczenia w rozpoznawaniu figur-segregowanie według koloru (żółty, zielony, czerwony, niebieski) oraz kształtu (koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt).
  8. Dopasowywanie figury do odpowiednika na planszy.
  9. Układanie wzorów przedstawionych na planszy z wykorzystaniem pomocy dydaktycznej "Patyczaki". Próby odszukania w otoczeniu ułożonych wzorów.
  10. Kolorowanie obrazka.
  11. Wykonanie kolorowego motyla.
  12. Porządkowanie sali. Pożegnanie.


  Uwagi:Praca z uczniem oparta jest na zasadzie stopniowania trudności, stosowania wzmocnień pozytywnych. Podczas zajęć uwzględniane są ćwiczenia muzyczno-ruchowo-naśladowcze. Przeprowadza się je w chwili, gdy obserwuje się obniżoną aktywność ucznia podczas wykonywania zadań.

  Opracowała: Agnieszka Niezgoda

   

  Konspekt do prowadzenia zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z Rafałem Szatkowskim.

   Temat: Kształtowanie umiejętności manipulacyjnych, ćwiczenie praksji ręki i palców – praca w glinie.

   Cele:

      rozwijanie wrażliwości dotykowej poprzez kontakt dłoni z gliną,

      uwrażliwianie na piękno poprzez kontakt ze sztuką,

      rozwijanie koordynacji wzrokowo - ruchowej

   Przebieg:

  1.    Powitanie.

  2.    Czynności organizacyjno – porządkowe (zapoznanie z tematem zajęć, przygotowanie pomocy).

  3.    Oglądanie zdjęć przedstawiających prace z gliny.

  4.    Formowanie wałeczków z gliny, nakładanie ich na owiniętą w folię doniczkę odwróconą do góry dnem.

  5.    Zacieranie opuszkami palców złączeń wałeczków.

  6.    Aktywna praca ucznia.

  7.    Odstawienie pracy do wyschnięcia.

  8.    Porządkowanie miejsca, pracy mycie rąk.

  9.    Pożegnanie.

   Środki dydaktyczne: zdjęcia prac wykonanych z gliny, plastikowa doniczka, folia, deseczka, glina.

   Uwagi:

           Pracę ucznia należy tak zaplanować, aby na zakończenie zajęć uczeń mógł zobaczyć efekt swojej pracy. By mógł poczuć się z niej dumny, zrozumiał celowość swojego wysiłku

   

  Temat zajęć: Nauka współdziałania w zespole, odtwarzanie roli białej postaci; przygotowanie jasełek ”Przekażmy sobie znak pokoju”.

  Przedmiot: Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z Robertem G.

  Data: 5.12.2003

  Prowadzący zajęcia: mgr Marta Frydrych

  Cele ogólne:

  ¨      Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole teatralnym ”Wzrastanie”

  ¨      Doskonalenie umiejętności ruchowych do muzyki filmowej akcentującej walkę dobra ze złem.

  ¨      Podtrzymywanie pozytywnych kontaktów z uczennicami Szkoły Podstawowej z Iwonicza

  Cele szczegółowe:

  ¨      Uczeń potrafi współdziałać w zespole teatralnym

  ¨      Współuczestnictwo w przygotowaniach przedstawienia daje mu poczucie bycia sprawniejszym w działaniu

  ¨      Współpraca z innymi uczniami oraz uczennicami szkoły masowej stwarza mu dużo radości

  ¨      Potrafi na miarę indywidualnych możliwości odtworzyć określoną rolę.

  Środki dydaktyczne: magnetofon, płyta z muzyką filmową, piosenka ”Osiem błogosławieństw”, czerwona szarfa, chusta.

  Przebieg zajęć:

  1.      Powitanie, czynności organizacyjne.

  2.      Prezentacja scenariusza przedstawienia ”Przekażmy sobie znak pokoju”

  3.      Przydział ról poszczególnym uczestnikom zespołu

  4.      Nauka roli białej postaci symbolizującej dobro.

  5.      Nauka kroków tanecznych do piosenki ”Osiem błogosławieństw.

  6.      Omówienie spraw organizacyjnych, wyznaczenie terminu kolejnej próby.

   

   

  Temat zajęć: Kształtowanie umiejętności segregowania i kategoryzowania; rozdzielanie elementów różnych, sortowanie według funkcji.

  Przedmiot: Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z Łukaszem D.

  Data: 15.01.2004

  Prowadzący zajęcia: mgr Marta Frydrych

  Cele ogólne:

  ¨      Doskonalenie koncentracji uwagi wzrokowej

  ¨      Kształtowanie umiejętności segregowania i kategoryzowania przedmiotów według określonej funkcji.

  ¨      Rozumienie pojęć „inny, taki sam”.

  ¨      Kształtowanie umiejętności sortowania według określonej funkcji.

  Cele operacyjne:

  ¨      Uczeń koncentruje uwagę na działaniu, które ma wykonać.

  ¨      Potrafi segregować elementy według określonej funkcji.

  ¨      Rozumie pojecie „inny, taki sam”

  Środki dydaktyczne: kolorowe plansze, klocki,

  Przebieg zajęć:

  1.      Powitanie- podanie ręki na wypowiedziane przez nauczyciela słowo dzień dobry.

  2.      Prezentacja dwóch plansz z naklejonymi kwadratami w różnym kolorze.

  3.      Nakładanie klocków na kwadrat w odpowiednim kolorze, głośne wypowiadanie twierdzeń „inny, taki sam” (zadanie to w początkowo uczeń wykonuje z pomocą nauczyciela poprzez kierowanie dłoni, następnie ćwiczenie to uczeń wykonuje samodzielnie)

  4.      Zwiększanie stopnia trudności poprzez zastosowanie planszy z trzema kolorami.

  5.      Zabawa konstrukcyjna z klocków kontrolowana przez nauczyciela (np. budowanie wieży z klocków o określonym kształcie, kolorze, wielkości).

  6.      Wzmacnianie pozytywne i utrwalenie.

  7.      Porządkowanie stanowiska pracy, pożegnanie (podanie ręki na wypowiedziane przez nauczyciela słowo ”do widzenia”

   

  Temat zajęć: Doskonalenie umiejętności ujmowania przedmiotów całą dłonią, zachęcanie do manipulacji.

  Przedmiot: Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z Sylwestrem B.

  Data: 4.02.2004

  Prowadzący zajęcia: mgr Marta Frydrych

  Cele ogólne:

  ¨      Rozwijanie zdolności koordynowania gałek ocznych z precyzyjnymi ruchami ręki.

  ¨      Wydłużanie czasu koncentracji uwagi na przedmiocie.

  ¨      Kształtowanie umiejętności zabawy przedmiotem

  Cele operacyjne:

  ¨      Uczeń wyciąga dłoń w kierunku przedmiotu.

  ¨      Potrafi przez koncentrować uwagę na zadaniu, które ma wykonać.

  ¨      Manipuluje przedmiotem

  ¨      Potrafi naśladować proste czynności wykonywane przez nauczyciela.

  Środki dydaktyczne: dwa zestawy jednakowych przedmiotów

  Przebieg zajęć:

  1.      Powitanie – podanie ręki na wypowiedziane przez nauczyciela słowo dzień dobry.

  2.      Dowolna zabawa manipulacyjna przedmiotami – rozbudzanie zainteresowania ucznia.

  3.      Nawiązanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego z uczniem; zabawa dydaktyczna w „dawanie i branie” (nauka dzielenia się przedmiotem).

  4.      Zabawa nauczyciela balonem, obserwacja czynności przez ucznia – zachęcanie do naśladownictwa.

  5.      Przykłady pokazywanych czynności:

  -stukanie łyżką, klockiem

  -głaskanie pluszowej maskotki

  -zgniatanie gazety

  6    Czynności organizacyjno-porządkowe, pożegnanie.

   

  Temat zajęć: Uwrażliwianie zmysłu dotyku; malowanie całą dłonią na dużych płaszczyznach z wykorzystaniem kisielu.

  Przedmiot: Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z Sylwestrem B.

  Data: 8.03.2004

  Prowadzący zajęcia: mgr Marta Frydrych

  Cele ogólne:

  Ü     Rozwijanie umiejętności posługiwania się palcami rąk w celu tworzenia obrazu

  Ü     Doskonalenie naśladownictwa ruchów, koordynacji wzrokowo-ruchowej.

  Ü     Rozwijanie motoryki małej, praksji ręki.

  Ü     Zwiększanie koncentracji uwagi ucznia na działaniu.

  Cele operacyjne:

  Ü     Uczeń maluje dłonią na płaszczyźnie

  Ü     Potrafi koncentrować swoją uwagę na działaniu, które ma wykonać.

  Ü     Malowanie dłonią stwarza mu dużo radości.

  Ü     Kontakt dłoni ucznia z gęstą masą kisielu wzbogaca jego doznania dotykowe.

  Środki dydaktyczne: duży karton, kisiel, kaseta z muzyką relaksacyjną.

  Przebieg zajęć:

  1.      Powitanie

  2.      Zabawy paluszkowe z muzyką relaksacyjną

  3.      Przygotowanie materiałów do zajęć

  4.      Zapoznanie się z konsystencją kisieli – zanurzenie rąk

  5.      Malowanie dłonią na kartce- inspirowanie muzyką w początkowym etapie kierowanie dłoni ucznia, następnie samodzielnie.

  6.      Prace porządkowe

  7.      Ekspozycja pracy na ścianie

  8.      Zakończenie zajęć, pożegnanie.

   

  Temat zajęć: Uwrażliwianie zmysłu dotyku na kontakt dłoni z materiałami sypkimi - zabawy - grochem, makiem, fasolą, ryżem.

  Przedmiot: Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z Krystianem K.

  Data: 14.04.2004

  Prowadzący zajęcia: mgr Marta Frydrych

  Cele ogólne:

  ¨      Uwrażliwianie zmysłu dotyku na kontakt dłoni z materiałami sypkimi

  ¨      Kształtowanie naśladownictwa ruchowego

  ¨      Nauka celowego działania

  Cele operacyjne:

  ¨      Uczeń dostrzega różnicę kształtu i wielkości poszczególnych materiałów.

  ¨      Koncentruje uwagę na celowym działaniu

  Środki dydaktyczne: materiały sypkie (groch, fasola, ryż, mak).

  Przebieg zajęć:

  1. Powitanie.
  2. Zachęcanie do aktywności ruchowej (spacer po sali przy asekuracji nauczyciela).
  3. Ćwiczenia równoważno - koordynacyjne
  4. Zapoznanie ucznia z przyniesionymi przez nauczyciela materiałami (wzrok, dotyk)
  5. Zanurzanie dłoni w pojemnikach z poszczególnymi materiałami
  6. Przesypywanie z pojemnika do pojemnika – rozwijanie wrażliwości słuchowej ucznia.
  7. Sypanie materiałów na karton pokryty klejem – kierowanie dłoni chłopca.
  8. Wyeksponowanie pracy na tablicy.
  9. Zakończenie zajęć i pożegnanie.

   

  Temat zajęć: Podtrzymywanie wokalizacji i zachęcanie do sylabizowania wydawanych przez ucznia dźwięków z wykorzystaniem programu komputerowego „Mówiące obrazki”

  Przedmiot: Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z Łukaszem D.

  Data: 6.05.2004

  Prowadzący zajęcia: mgr Marta Frydrych

  Cele ogólne:

  l      Rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej.

  l      Doskonalenie umiejętności właściwego korzystania ze sprzętu komputerowego.

  l      Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i imitacji dźwięków.

  Cele operacyjne:

  l      Uczeń z uwagą obserwuje ukazujące się na ekranie monitora odgłosy wydawane przez różne pojazdy, przedmioty codziennego użytku, zwierzęta

  l      Werbalnie naśladuje niektóre odgłosy

  l      Rozpoznaje niektóre odgłosy np.: warkot samochodu, szczekanie psa itp.

  Środki dydaktyczne: piórko, pojemnik do puszczania baniek mydlanych, program komputerowy „Mówiące obrazki”.

  Przebieg zajęć:

  1.      Powitanie, czynności organizacyjno- porządkowe.

  2.      Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacji

  -oblizywanie językiem warg

  -dotykanie kącików ust

  -dotykanie językiem nosa, brody

  3.      Ćwiczenia oddechowe

  -wprawianie w ruch lekkich przedmiotów (piórka, waty, woreczka)

  -puszczanie baniek mydlanych

  4.      Podtrzymywanie wokalizacji i zachęcanie do sylabizowania

  -program komputerowy „Mówiące obrazki”

  - słuchanie i w miarę indywidualnych możliwości ucznia naśladowanie wybranych odgłosów.

  5.      „Zgaduj- zgadula” – wskazywanie pojazdu, przedmiotu po usłyszeniu określonego dźwięku.

  Opracowała: Marta Frydrych

   

  Konspekt do zajęć rewalidacyjno - wychowawczych.

  Temat:Poranny krąg” – stymulacja polisensoryczna według pór roku /zima/.

  Uczestnicy: uczniowie uczęszczający na zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze wraz
  z nauczycielami.

  Cele:  

              –    integracja nauczycieli i uczniów oraz uczniów ze sobą nawzajem,

          komunikowanie się za pomocą języka znaków i symboli,

          pobudzenie ukierunkowanej aktywności ucznia,

          inicjowanie i podtrzymywanie kontaktu wzrokowego z uczniem,

          budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa,

          rozbudzanie możliwości percepcyjnych,

          dostarczanie różnorodnych bodźców,

          ofiarowanie przyjemności i zadowolenia,

          wyzwalanie umiejętności biernej obserwacji w czasie spotkania nauczyciela
  z innym kolegą – uczniem,

          ćwiczenie zachowań społecznych – umiejętności czekania na swoją kolej.

  Metody: stymulacji polisensorycznej obejmującej dotyk, wzrok, słuch, węch i smak,
  ukierunkowanej aktywności.

  Formy pracy: praca odbywa się na dwóch poziomach: grupowym i indywidualnym.

  Pomoce dydaktyczne: kadzidełka o zapachu mięty, lampka zapachowa pachnąca miętą, olejek do masażu o zapachu mięty, pojemnik z wodą i z lodem, dzwonki, trójkąt, biała chusta, lampa nadfioletowa, papierowy śnieg, błyszczące fosforyzujące zabawki, miętowe pastylki.

  Przebieg zajęć:

  1. Stworzenie odpowiedniego klimatu spotkania i zredukowanie niepewności poprzez:

  – utworzenie kręgu,

  – ciepły nastrój panujący w pomieszczeniu,

  – palącą się świecę w czasie zajęć,

  – znajomy zapach.

  2. Zapalenie lampki zapachowej pachnącej miętą.

  3. Obejście z lampką kręgu uczniów, wymienienie imion (zwrócenie uwagi na zapach
  oraz cechy ognia – ciepły, jasny).

  4. Śpiewanie powitalnej piosenki, w której wymienia się imię każdego ucznia i jednoczesne masowanie dłoni oliwką zapachową. (Słowa piosenki Witaj ……/imię ucznia/, jak się masz. Wszyscy cię lubimy, bądź wśród nas., śpiewane na melodię „Panie Janie”).

  5. Krótkie opowiadanie o danej porze roku (zimie).

  6. Spotkanie z żywiołem (demonstrowanie wody w stanie ciekłym i stałym, uczniowie dotykają lodu, który jest twardy, śliski, zimny i mokry).

  7. Demonstracja instrumentu muzycznego (granie przez nauczyciela i jeśli to możliwe, przez uczniów – na dzwonkach, trójkącie. Najpierw gra się na instrumentach blisko ciała uczniów, tak by mogli czuć wibracje, a potem źródło dźwięku oddala się w celu wytworzenia odruchu orientacyjnego, uczenia rozpoznawania kierunku, z którego dochodzi dźwięk).

  8. Zakładanie na głowy uczniów białej chusty (uczeń samodzielnie lub z pomocą ściąga chustę z głowy).

  9. Zaciemnienie sali (szukanie z lampką uczniów, wymawianie ich imion, uczeń w miarę możliwości odpowiada głoską „a”, albo inaczej daje znak, gdzie się znajduje).

  10. Zapalenie lampy nadfioletowej (pokazywanie w ciemnościach i w świetle nadfioletowym papierowego śniegu, fosforyzujących zabawek).

  11. Zastosowanie bodźców smakowych (podanie uczniom pastylek miętowych).

  12. Gaszenie lampki zapachowej.

  Uwagi: Podstawowe znaczenie w zajęciach „Porannego kręgu” ma rytualizacja czynności. Stymulowanie bez rytualizacji może wprowadzić chaos i spowodować zamknięcie się uczniów na kontakt. Niezwykle ważne jest uświadomienie sobie przez nauczyciela własnej ekspresji mimicznej, ruchowej, głosowej oraz kształtowanie pozytywnego nastawienia
  do uczestników spotkania i motywacji do działania.

  O wystroju pomieszczenia decyduje barwa każdej pory roku (można przystroić salę jednolitym kolorem danej pory roku, bądź też różnymi jej odcieniami). Zimie przyporządkowany został kolor biały i błękitny, (biel – promieniuje, uspokaja i rozjaśnia, natomiast błękit – kojarzy się z głębią i dalą nieba lub wody, jest kolorem ciszy i spokoju, przypomina zimowy chłód).

  Opracowały: Agnieszka Niezgoda, Renata Pelczar,  Anna Wielgosz

   

  Konspekt zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.

  Temat: Doskonalenie umiejętności wodzenia wzrokiem po przedmiotach.

  kształcący - kształcenie umiejętności kontrolowania ruchów głowy i ręki, rozwijanie umiejętności celowej i świadomej obserwacji.

  rewalidacyjny - usprawnianie percepcji wzrokowo - ruchowej, wydłużanie czasu koncentracji uwagi, eliminowanie stereotypii ruchowych.

  wychowawczy - wdrażanie do współdziałania, odpowiedniego zachowania podczas zajęć.

  Metody: słowno- objaśniająca, stymulacji, aktywizacji.

  Formy pracy: indywidualna.

  Środki dydaktyczne: kaseta z programem M. i Ch. Knill „Świadomość ciała, kontakt i komunikacja”, magnetofon, szeleszczące przedmioty, cukierki, samochodziki, pojemnik do puszczania baniek mydlanych.

  Przebieg zajęć:

  1.     Powitanie.

  2.     Czynności samoobsługowe i higieniczne.

  3.     Zapoznanie z tematyką zajęć.

  4.     Kształcenie orientacji w schemacie własnego ciała z wykorzystaniem programu M. i Ch. Knill „ Świadomość ciała, kontakt i komunikacja”.

  5.     Kierowanie wzroku za poruszającymi się przedmiotami.

  6.     Obserwowanie i szukanie ukrytych cukierków.

  7.     Puszczanie baniek mydlanych. Obserwowanie ich przez ucznia, dotykanie.

  8.     Zabawy z pokazywaniem do słów piosenek „ Głowa, ramiona, kolana..”, „Chodź mam rączki małe”.

  9.     Słuchanie piosenek.

  10. Czynności porządkowe.

  11. Zakończenie zajęć, pożegnanie.

  Opracowanie: M. Zimmermann

   

  Konspekt zajęć integracyjnych.

  Temat: Gry i zabawy ruchowo-naśladowcze z wykorzystaniem nagrań zespołu ”Klanza”.

  Uczestnicy: dzieci i młodzież z Oratorium „Twój Dom”, uczniowie SOSW (mieszkańcy DPS dla Dzieci w Iwoniczu) – upośledzeni umysłowo w stopniu znacznym i głębokim .

  Formy zajęć: grupowa i indywidualna.

  Metody: oglądowe, słowne, naśladownictwo, praktycznego działania, „burza mózgów ”.

  Pomoce: kaseta z nagraniami piosenek „Klanza” , magnetofon, karteczki, pisaki, szpilki, „Zagadki Smoka Obiboka”, książka J. Stec „Zagadki dla najmłodszych”, stół bilardowy, bile.

  Cele:

  Poznawcze -poznanie nowych piosenek z ruchami naśladowczymi do nich,

  - zapoznanie z zasadami gry w billarda,

  - nauka współdziałania i współzawodnictwa;

  kształcące: - kształcenie możliwości porozumiewania się dzieci i młodzieży porozumiewających się językiem werbalnym z chłopcami niepełnosprawnymi intelektualnie porozumiewających się sposobami niewerbalnymi, ćwiczenie pamięci i myślenia;

  rewalidacyjne

  :- rozwijanie koordynacji słuchowo- ruchowo- wzrokowej i naśladownictwa,

  - doskonalenie logicznego myślenia i celowego działania;

   

  wychowawcze:

  - wdrażanie do nawiązywania kontaktu z nowymi osobami i prawidłowego zachowania się w nowych miejscach i sytuacjach społecznych,

  - integracja dzieci niepełnosprawnych ze środowiskiem pełnosprawnych rówieśników „na polu” edukacyjnym (dostosowanym do ich możliwości) i społecznym; 

  Przebieg zajęć

  1.      Powitanie- zapoznanie się uczestników i prowadzących przez przypięcie do bluzki karteczki z napisanym swoim imieniem, powtarzaniem imienia każdego dziecka i prowadzących nauczycieli  z naśladowaniem ich ulubionego gestu lub czynności.

  2.      Integracyjne zabawy ruchowo- naśladowcze do piosenek „Klanzy” : „Jedzie John”(prowadząca-  Monika Zimmermann), „Księżyc raz” (prowadząca- Anna Wojtuń), „Głowa, ramiona” (prowadząca- Marta Frydrych).

  3.      Konkurs na odgadywanie zagadek tekstowych ( prowadząca- Anna Wojtuń) i obrazkowych (prowadząca- Marta Frydrych) z „Zagadek Smoka Obiboka” oraz zagadek dla najmłodszych (prowadząca- Monika Zimmermann) - nagradzanie wszystkich uczestników konkursu.

  4.      Zabawa ruchowa „Dwóm tańczyć się zachciało”(prowadząca- Anna Wojtuń).

  5.      Zabawa z pokazywaniem„Nos, podłoga, lampa” (prowadząca- Monika Zimmermann).

  6.      Przejście do sali bilardowej- wyjaśnienie zasad gry w bilarda (prowadząca Marta Frydrych), nauka celowania w bile, wspólna gra integracyjna.

  7.      Podsumowanie zajęć, wspólne pożegnanie piosenką „Żegnamy się”.

   Opracowanie: Marta Frydrych, Anna Wojtuń, Monika Zimmermann

   

  Konspekt do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z uczniem z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

  Temat: Utrwalanie wyglądu i nazw niektórych warzyw połączone z posługiwaniem się umiejętnością liczenia do 10-ciu.

   

  Cele:

  -        utrwalanie znajomości nazewnictwa warzyw (poznanie polisensoryczne)

  -        kształcenie umiejętności segregowania warzyw według kształtu na podstawie zabawy dydaktycznej „Zbieramy warzywa”

  -        usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej,

  -        doskonalenie percepcji wzrokowej i pamięci

  -        zwracanie uwagi na stosowanie form grzecznościowych

  -        kształtowanie umiejętności liczenia przedmiotów w zakresie 10-ciu.

  Forma zajęć: indywidualne

  Forma organizacyjna: 2 godziny lekcyjne

  Metody: ćwiczenia praktyczne, zabawa dydaktyczna, demonstrowanie naturalnych eksponatów (warzyw) i makiet, pogadanka, nazywanie   przedmiotów, metoda wzmocnień pozytywnych.

  Środki dydaktyczne: warzywa, tacki, nożyk, etykiety do przyklejania, reklamówka, puzzle-warzywa, karton, obrazki z figurkami, kredki.

  Przebieg zajęć:

  1.     Powitanie.

  2.     Czynności higieniczne.

  3.     Zapoznanie z tematyką zajęć.

  4.     Oglądanie warzyw (smakowanie, dotykanie). Nazywanie ich.

  5.     Zabawa dydaktyczna. „Zbieramy warzywa”.

  Nauczyciel wkłada do worka warzywa. Poleca uczniowi wyjąć z worka warzywo. Zadaniem ucznia jest rozpoznawanie jakie warzywo wyjął. Po odgadnięciu nazwy warzywa uczeń wkłada je do odpowiednio oznaczonej tacki, np. marchew do pojemnika z etykietką marchewki. Później uczeń przelicza warzywa znajdujące się na danej tacy.

  6.     Składanie w całość pociętych sylwet warzyw.

  7.     Zabawa dydaktyczna „Szukaj warzyw”.

  Uczeń otrzymuje 3 lub 4 warzywa stara się zapamiętać jakie to warzywa. Następnie uczeń odwraca się (bądź nauczyciel zawiązuje mu na oczach opaskę), a nauczyciel chowa jedno z warzyw do kartonu z innymi. Uczeń ma odgadnąć jakiego warzywa brakuje i ma je odszukać.

  8.     Tworzenie dwóch zborów z warzyw. Pierwszy zbiór to warzywa o kulistym kształcie, a drugi tworzą warzywa o kształcie zbliżonym do trójkąta.

  9.     Dobieranie w pary: warzywa z odpowiadającą mu pod względem kształtu figurą.

  Kolorowanie rysunków figur takimi kolorami jakie maja poszczególne warzywa
  o zbliżonych do nich kształtach.

  10.  Porządkowanie miejsca pracy.

  11.  Zakończenie.

   

   

  Konspekt do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z uczniem z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

  Temat: Doskonalenie umiejętności związanych z samoobsługą: parzenie herbaty, ścieranie jabłka na tarce, mycie naczyń. Ćwiczenia z elementem rzutu i toczenia.

  Cele:

  -        Rozwijanie umiejętności przygotowania posiłku i właściwego posługiwania się łyżką, kubkiem, czajnikiem i tarką.

  -        Usprawnianie techniki samodzielnego jedzenia.

  -        Kształtowanie nawyków higienicznych i porządkowych.

  -        Zwracanie uwagi na kulturalne zachowanie się ucznia podczas spożywania posiłku.

  -        Usprawnianie kontroli wzrokowej.

  -        Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej ucznia, a przez to rozwijanie jego sprawności fizycznej.

  -        Kształcenie umiejętności zabawy.

  Forma zajęć: indywidualne

  Czas pracy: 2 godziny

  Metody: praktyczne działanie, pokaz, słowne

  Pomoce dydaktyczne: kubek, łyżeczka, herbata, cukier, czajnik, serwetki, tarka do owoców, jabłka, 2 plastikowe miseczki, płyn do naczyń, gąbka, tacka, kręgle, piłka, woreczki napełnione sypkimi materiałami, tarcza z piłeczkami samoprzylepnymi.

  Przebieg zajęć:

  1.     Powitanie ucznia.

  2.     Czynności higieniczne i mycie rąk.

  3.     Wprowadzanie w tematykę zajęć.

  4.     Parzenie herbaty z zachowaniem poszczególnych etapów tej czynności.

  5.     Rozróżnianie przez ucznia poszczególnych produktów i pomocy rozłożonych na stole.

  6.     Ścieranie jabłek na tarce – zwracanie uwagi na wcześniejsze ich umycie i estetyczne przygotowanie posiłku.

  7.     Estetyczne spożywanie posiłku przygotowanego przez ucznia, zachęcanie go do podzielenia się z innymi rówieśnikami.

  8.     Mycie naczyń z użyciem płynu, płukanie – wykonywanie tej czynności z pomocą nauczyciela.

  9.     Ćwiczenia z elementami rzutu:

  ·       rzucanie piłek do tarczy,

  ·       rzucanie piłki do nauczyciela,

  ·       rzucanie woreczkami napełnionymi sypkimi materiałami, raz lewą raz prawa ręką.

  10.  Ćwiczenia z elementami toczenia:

  ·       toczenie piłki do nauczyciela,

  ·       gra w kręgle.

  11.  Czynności porządkowe.

  12.  Zakończenie.

   

  Opracowanie: B. Ciosek

   

   

  Konspekt z przeprowadzonych zajęć rewalidacyjno - wychowawczych.

  Temat: Wiosenne kwiaty – sadzenie hiacyntów.

  Forma organizacyjna: 2 godziny lekcyjne,

  Cele:

  utrwalenie nazw pór roku,

  utrwalenie umiejętności nazwania miesięcy i porządkowania ich zgodnie kolejnością występowania w roku,

  wymianie oznak wiosny,

  kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywa wiosennych kwiatów,

  kształtowanie umiejętności troszczenia się, odpowiedzialności za najbliższe środowisko,

  kształtowanie zaradności, umiejętności przesadzania kwiatków,

  uwrażliwienie zmysłu obserwacji,

  Metody: ćwiczenia praktyczne i poglądowe,

  Sposób przeprowadzenia zajęć: zajęcia indywidualne,

  Środki dydaktyczne: olejek o zapachu cytryny, symbole pogody, tablice z napisami pór roku i miesięcy, plansza przedstawiająca wiosnę ogrodzie, obrazki wiosennych kwiatów, kwiatek – hiacynt, ziemia, doniczka, pojemnik na wodę, kaseta z kompozycją Vivaldiego „Cztery pory roku – wiosna”, magnetofon,

  Przebieg zajęć:

  1. Przywitanie się z uczniem.

  2. Ubieranie garderoby wierzchniej (zwracanie uwagi na estetykę ubioru i kolejności jej zakładania) przejście do budynku i rozmowa nt. zmieniającej się pogody.

  3. Zapalenie kominka zapachowego z olejkiem cytrynowym, obserwacja pogody za oknem, dobieranie obrazków symbolizujących pogodę.

  4. Zapoznanie chłopca z tematem zajęć.

  5. Przypomnienie przez ucznia, jakie mamy pory roku (szukanie planszy
   z odpowiednimi porami roku – omawianie ilustracji).

  Przypomnienie miesięcy i dobieranie ich do odpowiedniej pory roku (plansze
  z napisami miesięcy chłopiec układa pod odpowiednimi rysunkami pór roku).

  1. Rozmowa na temat zbliżającej się nowej pory roku – wiosna. Omawianie zmian zachodzących w przyrodzie (topniejący śnieg, słońce dłużej i mocniej świecące, przylatujące ptaki i kwitnące kwiatki).

  Recytacja wiersza: „Idzie wiosna”

  Idzie wiosna polem, lasem, łąką.

  Zawilcem, przylaszczką, konwalią, stokrotką.

  Tam, gdzie stąpnie, wszędzie kwiaty rosną.

  Idzie wiosna, drzewa ze snu budzi.

  Kasztany, leszczyny, jesiony, modrzewie.

  Drobnym liściem wietrzyk w brzozach szumi.

  Idzie wiosna górą, jasnym niebem,

  Jaskółką, kukułką, skowronkiem, przepiórką.

  Sławią wiosnę ptaki swoim śpiewem.

  Oglądanie obrazków przedstawiających kwiaty kwitnące na wiosnę – omawianie ich kolorów i kształtów.

  Udzielanie przez ucznia odpowiedzi na zagadki o tematyce wiosennych kwiatów
  (w razie trudności naprowadzamy chłopca pokazując mu obrazek przedstawiający odgadywany kwiat).

   

  Przez śnieg się odważnie przebijam.
  Mróz nawet mnie nie powstrzyma.
  Mam listki zielone jak wiosna,
  a dzwonek bielutki jak zima.
  (przebiśnieg)

  Pierwszy złotymi pąkami
  witam panią wiosnę.
  Pewnie dlatego ludzie
  nazwali mnie. . (pierwiosnkiem)
   
  Dobrze ją znamy z prześlicznej woni.
  Kwitnie białymi dzwonkami, ale nie dzwoni. (konwalia)

  Srebrne futerko mają wiosną i na każdej wierzbie rosną. (bazie).

  Skaczę po łące, pływam w wodzie, żyję z bocianem w ciągłej niezgodzie (żaba).

  1. Przesadzanie kwiatka – hiacynta do doniczki.

  - omawianie budowy kwiatu, jak rośnie i jak będzie wyglądał, gdy zakwitnie,

  - instruowanie jak należy przesadzać kwiaty i później o nie się troszczyć,

  - samodzielne przesadzanie kwiatka,

  - podlewanie kwiatka,

  - sprzątanie stanowiska pracy.

  1. Relaksacja – włączamy magnetofon z melodią Vivaldiego „Cztery poru roku – wiosna” prosimy chłopca, aby położył się na materacu lub usiadł wygodnie
   i cichutko przeprowadzamy wizualizację:

  Jesteś małym nasionkiem, które leży nieruchomo w ziemi. Wiosenne słonko cię ogrzewa, ciepły deszczyk cię podlewa i sprawia, że pęczniejesz, stajesz się coraz większe i większe, aż wreszcie wypuszczasz korzonki. Wyrastają też listki, które na małej łodyżce przebijają ziemię. Listki rozchylają się do słońca, wyrasta ich coraz więcej. Łodyga wciąż rośnie a na jej końcu widać pąk. Ciepły wiosenny wietrzyk łagodnie owiewa roślinkę, która delikatnie się porusza. Ciepły deszczyk i słoneczko sprawiają, że pąk rozchyla płatki i zamienia się w piękny kwiat.

  1.  Zakończenie zajęć, zgaszenie świecy i porządkowanie stanowiska pracy.

  2.  Odprowadzenie na salę i pożegnanie się.

   

   

   

  Konspekt z przeprowadzonych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.

   Temat: Bałwanek – czytanie wierszy i odgadywanie zagadek.

  Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne z przerwą 10 min.

  Cele:

  kształtowanie zmysłu obserwacji,

  kształtowanie percepcji wzrokowo – ruchowej,

  wdrażanie do umiejętności skupienia uwagi na czytanym tekście,

  wdrażanie do analizy i syntezy usłyszanego tekstu z obrazkiem,

  kształtowanie spostrzegawczości,

  usprawnianie dużej motoryki,

  usprawnianie praksji dłoni i palców,

  zwracanie uwagi na stosowanie form grzecznościowych,

  zwracanie uwagi na estetykę ubioru.

  Metody pracy:

  słowna – rozmowa, wyjaśnienie, zagadki, wiersze,

  poglądowa – obserwacja, pokaz,

  czynna – ćwiczenia ruchowe,

  Sposób realizacji: zajęcia indywidualne, rewalidacyjne,

  Pomoce dydaktyczne: kominek zapachowy, olejek miętowy, zapałki, obrazki sanek, płatków śniegu, nart, bałwanka, duża sylwetka bałwana
  z ruchomymi elementami,

  Przebieg zajęć:

  1. Przywitanie się z chłopcem.

  2. Ubieranie się w garderobę wyjściową i przejście do sali lekcyjnej (po drodze zwracamy uwagę na pogodę, obserwujemy drzewo i ogród za budynkiem).

  3. Rozebranie się i przygotowanie stanowiska pracy chłopca.

  4. Zapalenie kominka zapachowego (miętowy zapach) i wybranie symboli pogody odpowiadających dzisiejszej pogodzie.

  5. Zapoznanie chłopca z tematem zajęć:

  - rozwiązywanie zagadek o zimie – po wysłuchaniu zagadki, Robert podaje rozwiązanie poprzez wskazanie obrazka.

  Co to za gwiazdki

  odpowiedzcie śmiało,

  które stroją zimę                                                       Płatki śniegu

  w suknię białą

   

  Nie maja kół,

  a zjeżdżają w dół                                                               Sanki

  po śniegu białym – torze wspaniałym.

   

  Dwie deseczki, dwa kijeczki,

  lecą po śniegu w pełnym biegu.                                        Narty

   

  Choć niezgrabny, ale miły,

  Dzieci same go lepiły.

  Lepią go cały ranek                                                           Bałwanek

  to śnieżny jest…

  1. Opisanie jak wygląda bałwanek. Oglądanie ilustracji przedstawiających bałwanka (zwrócenie uwagi ile jest kul, co ma na głowie, co trzyma w ręku, jakie ma guziki, ile ma guzików, z czego jest nos i oczy).

  2. Zabawa dydaktyczna „Co schowano”.

  Po dokładnym przeanalizowaniu, z jakich elementów składa się bałwan i ułożeniu go z wyciętych elementów Robert zasłania oczy, a nauczyciel chowa jakiś element bałwanka. Chłopiec spogląda na bałwanka i odgaduje, co mu brakuje (kapelusza, guzików, miotły, kul). Proponuje się zamianę ról i teraz Robert chowa element bałwanka.

  1. Słuchanie wierszy o bałwanku.

  Bałwan ze śniegu

  Ulepiły dzieci

  ze śniegu bałwana,                                                             Pięknego bałwana

  w kapeluszu, z fajką w zębach                                            ulepiły dzieci,

  wygląda na pana.                                                               ma czarne guziki

                                                                                           i biały żakiecik.

  Pewno ci tu zimno,

  śniegowy bałwanie,                                                             W ręku trzyma miotłę,

  chodźże do nas, do szkoły,                                                 garnek ma na głowie.

  na ciepłe śniadanie.                                                             Może nam zimową

                                                                                            bajeczkę opowie?

  Zaiskrzył się bałwan,

  jakby śmiał się z tego:                                                           Zbigniew Wroński

  - Mróz – to mój przyjaciel, -

  stopniałbym bez niego!

  1. Zabawa ruchowa „Śnieżki” i „Bałwanek”

     - „Śnieżki” robienie kul z gazety i rzucanie tymi kulami w drugą osobę i do celu,

     - „Bałwanek” – Robert z nauczycielem jest bałwankiem. Gdy jest mróz bałwanki są grube i bardzo powoli się poruszają, ale gdy wyjdzie słońce bałwanek topnieje, robi się chudszy i lżejszy – szybciej się porusza.

  10.  Zakończenie. Zgaszenie świeczki, podziękowanie za udział w zajęciach, prace porządkowe. Ubranie się Roberta i odprowadzenie na grupę.

  Opracowanie: Agnieszka Cieciura

   

  Konspekt zajęć indywidualnych Rewalidacyjno – wychowawczych.

   

  Temat zajęć: Ćwiczenie umiejętności pracy obiema rękami jednocześnie. Program SPH Ch. Knilla.

  Cele:

  -         rozwijanie zdolności manipulacyjnych,

  -         polepszanie koordynacji wzrokowo – ruchowej ,

  -         rozwój umiejętności naśladowczych,

  -         dostarczanie pozytywnych wrażeń,

  -         rozbudzanie poczucia sprawczości,

  -         wdrażanie do współpracy z nauczycielem,

  -         obniżanie poziomu napięcia psychicznego,

  -         poznawanie schematu własnego ciała.

  Czas pracy: 2 godz. lekcyjne

  Forma zajęć: indywidualna

  Metody: słowne, metoda F. Affolter, naśladownictwa, praktycznego działania, metoda Ch. Knilla.

  Środki dydaktyczne: drewniane i plastikowe klocki, kręgle, plastikowe piłki, drewniane pałeczki, gazeta, kilka sztuk tekturowych kartonów, grube gumy, duży pojemnik do składania klocków i innych przedmiotów, układanka „Baba”, kaseta z programem SPH Ch. Knilla, magnetofon.

  Przebieg zajęć:

  1. Powitanie ucznia piosenką „Witaj Jacek...”

  2. Ćwiczenia rozwijające umiejętność pracy obiema rękami jednocześnie:

  §        postukiwanie o siebie przedmiotami – klockami, kręglami, drewnianymi pałeczkami, plastikowymi piłkami,

  §        klaskanie w dłonie,

  §        ślizganie klocka po gładkiej powierzchni – po chodniczku, materacu, kartonie,

  §        zginanie papierów i kartonów,

  §        rozciąganie gum,

  §        próby łączenia plastikowych klocków,

  §        wkładanie poszczególnych rekwizytów biorących udział w zajęciach do pojemnika,

  §        próby układania układanki „Baba”.

  3. Włączenie kasety z programem specjalnym SPH Ch. Knilla.

  Ćwiczenia:

  §        kołysanie się,

  §        wymachiwanie rękami,

  §        pocieranie dłoni,

  §        zaciskanie i otwieranie dłoni,

  §        klaskanie,

  §        poklepywanie się po policzkach,

  §        klepanie się po brzuchu,

  §        klepanie się po udach,

  §        poruszanie palcami u nóg,

  §        położenie się na plecach,

  §        poruszanie nogami,

  §        przewracanie się,

  §        odpoczywanie.

  13. Zakończenie zajęć.

  14. Pożegnanie.

   

   

  Konspekt do zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.

   

  Temat zajęć: Ćwiczenia logopedyczne mające na celu poprawę plastyczności twarzy i usprawnianie aparatu artykulacyjnego.

   

  Cele:

  -         poprawa plastyczności twarzy,

  -         usprawnianie aparatu artykulacyjnego,

  -         wydłużanie czasu koncentracji uwagi,

  -         doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej,

  -         rozwijanie spostrzegawczości,

  -         kształtowanie zdolności naśladowczych,

  -         nauka prostej obsługi komputera,

  -         ćwiczenie umiejętności rozpoznawania i imitacji dźwięków,

  -         budowanie przyjaznej relacji nauczyciel – uczeń

  Czas pracy: 2 godz. lekcyjne

  Forma zajęć: indywidualna

  Metody: słowne, pokazu, praca z książką, praca z komputerem, naśladownictwa.

  Środki dydaktyczne: przybory toaletowe (mydło, ręcznik, szczoteczka i pasta do zębów),papierowe kulki, piłeczki ping – pongowe, wata, słomka i szklanka z wodą, plastikowy pojemnik z wodą, styropianowe ryby, łódki z łupin orzecha, ilustrowana książeczka ćwiczeniami logopedycznymi „Dlaczego ziewa hipopotam?”, program komputerowy „Mówiące obrazki”.

  Przebieg zajęć:

  1. Powitanie.

  2. Przejście do sali zajęć.

  3. Czynności higieniczne:

  -         mycie twarzy i rąk ucznia,

  -         wycieranie ręcznikiem,

  -         szczotkowanie zębów – masaż jamy ustnej.

  4. Ćwiczenia oddechowe:

  -         wprawianie w ruch lekkich przedmiotów: papierowych kul, kawałków waty, piłek ping – pongowych,

  -         bulgotanie przez słomkę,

  -         dmuchanie unoszących się na wodzie styropianowych ryb, łódek z łupin orzecha, piłek ping – pongowych.

  5. Ćwiczenia logopedyczne z wykorzystaniem książki „Dlaczego ziewa hipopotam?”

  6. Podtrzymywanie wokalizacji i zachęcanie do sylabizowania – program komputerowy „Mówiące obrazki”

  7. Porządkowanie stanowiska pracy.

  8. Zakończenie zajęć.

  9. Pożegnanie.

   

   

  Konspekt do zajęć indywidualnych (nauczanie zintegrowane).

   

  Temat: Poszerzanie zasobu wiadomości na temat obchodów Świąt Wielkanocnych. Wykonywanie stroika świątecznego.

  Cele:

  -           rewalidacyjny:

  - usprawnianie manualne,

  - usprawnianie ruchowe,

  - doskonalenie spostrzegawczości,

  - poszerzanie zasobu słownictwa,

  - doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej;

  -         wychowawczy:

  - wyrabianie nawyków higienicznych,

  - wdrażanie do utrzymywania ładu i porządku na stanowisku pracy,

  - zwracanie uwagi na dokładność i staranność w wykonywaniu stroika;

  -         poznawczy:

  - poszerzanie wiadomości dotyczących obchodów Świąt Wielkanocnych,

  - zapoznanie z pojęciem „stroik” oraz ze sposobem wykonania;

  -         kształcący:

  - rozwój koncentracji uwagi na wykonywanym zadaniu,

  - pobudzanie inwencji twórczej,

  - rozwój umiejętności segregowania,

  - kształcenie zdolności odwzorowywania,

  - doskonalenie umiejętności cięcia nożyczkami.

   

  Forma zajęć: indywidualna

  Czas pracy: 2 godziny lekcyjne

  Metody: słowna, pokazu, oglądu, praktycznego działania.

  Pomoce dydaktyczne: przybory do mycia (mydło, szczoteczka do zębów, pasta, kubek, ręcznik), karty pracy, kartki świąteczne, koszyczek, serwetka, pisanki, baranek, zajączek, kurczątko, kaczuszka, stroik wykonany przez nauczyciela, przybory do wykonania stroika przez ucznia (gąbka, farby plakatowe, pędzel, jajka z masy solnej na wykałaczkach, wianek z gałązek, gałązka do przymocowania kwiatów, kulki z żółtej waty, skorupki z jajek, bibuła czarna, żółta i zielona, papier kolorowy, szablon kwiatka, kartka z bloku rysunkowego, ołówek, nożyczki, nitka, lakier do paznokci.

   

  Przebieg zajęć:

  1. Powitanie.               

  2. Przejście do sali zajęć.

  3. Mycie rąk, zębów i twarzy z użyciem przyborów.

  4. Wprowadzenie w tematykę zajęć.

  5. Oglądanie kart pracy o tematyce świątecznej. Wskazywanie karty przedstawiającej osoby idące z koszyczkami, stół ze świątecznym nakryciem. Omawianie tych ilustracji, wskazywanie przez ucznia różnych elementów na obrazkach.

  6. Oglądanie kartek świątecznych, segregowanie na te, które przedstawiają kurczątka, pisanki, króliki, nazywanie poszczególnych elementów przez ucznia.

  7. Gimnastyka: naciąganie się, wymachy rąk, skręty głowy, marsz w miejscu.

  8. Przygotowywanie koszyczka ze święconką: uczeń wkłada do koszyczka serwetkę i pozostałe rekwizyty nazywając je (jajka, baranka, kurczątko, kaczuszkę, zajączka). Nawiązujemy tu do ilustracji przedstawiającej osoby z koszyczkiem.

  9. Ponowne nawiązanie do ilustracji ukazującej stół świąteczny ze wskazaniem na to, iż na stole można położyć różne ozdoby, np. flakon z baziami lub „stroik”. Pokazujemy uczniowi przygotowany przez nauczyciela stroik i omawiamy jego zawartość.

  10. Objaśnienie uczniowi sposobu wykonania stroika.

  11. Wykonywanie stroika – praca ucznia pod nadzorem nauczyciela:

  a) malowanie jajek i gąbki farbami,

  b) odrysowywanie wzoru kwiatka z szablonu, wycinanie, wykonywanie z bibuły środków kwiatków, przywiązywanie do gałązki,

  c) wykonywanie kurczaków i umieszczenie w skorupkach,

  d) lakierowanie jajek,

  e) przytwierdzanie do gąbki trawy z zielonej bibuły oraz wykonanych wcześniej elementów.

  12. Wyeksponowanie pracy ucznia na wystawie, pochwały.

  13. Podsumowując pytamy ucznia, jaką ozdobę na stół świąteczny robiliśmy dzisiaj – uczeń wskazuje na stroik.

  14. Porządkowanie stanowiska pracy i mycie rąk.

  15. Zakończenie zajęć i pożegnanie.

                                                                           Opracowała: Agnieszka Haligowska

   

   

  Scenariusz indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z uczniem z głębokim upośledzeniem umysłowym.

   Temat: Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej z wykorzystaniem programu komputerowego Mówiące obrazki”.

   Czas zajęć: 2 * 45 minut,

   Rewalidacyjno- wychowawcze cele zajęć

  ·        zapewnienie chłopcu poczucia komfortu fizycznego i psychicznego,

  ·        nawiązanie kontaktu emocjonalnego,

  ·        zbudowanie wspólnego pola uwagi,

  ·        nabycie umiejętności dokonywania wyboru,

  ·        rozwijanie i doskonalenie zmysłu postrzegania,

  ·         rozwiązywanie nieprzewidzianych okoliczności.

   Forma pracy:  indywidualna.

   Środki dydaktyczne: program komputerowy „Mówiące obrazki”, modele     zwierząt domowych.

   Przebieg zajęć:

  q    przywitanie się z uczniem i przejście do sali,

  q    samoobsługa i czynności higieniczne / przygotowanie napoju w kubku i wypicie, mycie rąk z użyciem mydła, wytarcie ich ręcznikiem /,

  q    podanie tematyki zajęć,

  q    przygotowanie komputera do pracy, zainteresowanie czynnościami ucznia,

  q    uzupełnianie kolorami rysunku wykonanego przez ucznia w programie „Paint’’,

  q    przejście do właściwego programu  / Mówiące obrazki /,

  q    demonstrowanie chłopcu zwierząt domowych i słuchanie towarzyszących im odgłosów,

  q    próby odgadywania postaci zwierząt na podstawie usłyszanych głosów, kilkakrotne powtarzanie tego ćwiczenia,

  q    zajęcia relaksacyjne, oglądanie wyścigu samochodowego na ekranie, wyłączenie komputera,

  q    przygotowanie pudełka ze zwierzętami domowymi,

  q    wyszukiwanie i ustawianie przez ucznia zwierząt widzianych na monitorze, budowanie zagrody,

  q    złożenie modeli do pudełka i odstawienie na półkę,

  q    umycie i wytarcie rąk,

  q    odprowadzenie ucznia do świetlicy i pożegnanie.

   

  Na każdym etapie zajęć maksymalnie motywować ucznia do samodzielnego wykonywania zadań. Zauważone przez ucznia efekty zajęć   powinny wzbudzić w nim zainteresowanie  dalszej pracy z użyciem komputera. 

   

  Scenariusz indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z uczniem z porażeniem mózgowym. 

  Temat: Stymulacja czuciowa w oparciu o masaż relaksacyjny kończyn górnych i twarzy, elementy masażu klasycznego. 

  Czas zajęć: 2 * 45 minut, 

  Cele rewalidacji:

  q    - nawiązanie kontaktu z chłopcem,

  q    - zapewnienie uczniowi poczucia komfortu fizycznego i emocjonalnego,

  q    - zmniejszanie nadwrażliwości dotykowej twarzy i dłoni,

  q    - redukowanie napięcia mięśniowego,

  q    - korygowanie i eliminowanie zachowań stereotypowych,

  q    - doskonalenie zmysłu dotyku i słuchu,

  q    - wzbudzenie zainteresowania otaczającym środowiskiem. 

  Metody pracy: masaż, czynnościowa, stymulacji dotykowej i słuchowej. 

  Forma pracy:  indywidualna. 

  Środki dydaktyczne: oliwka, relaksacyjny podkład muzyczny, bajki, bańki mydlane.  

  Zjawiskiem występującym u Emila jest szczególna nadwrażliwość okolic warg, jamy ustnej, twarzy i obydwu dłoni. Masaż tych części ciała zmniejsza ich nadwrażliwość, która jest często powodem zakrztuszeń i wymiotów. Masaż przyspiesza też uzyskanie przez dziecko kontroli nad ruchami mięśni twarzy. Dotyk zaczynamy od okolic bardziej oddalonych od twarzy i jamy ustnej, np. szyi, przyzwyczajając dziecko do naszego dotyku.

  Na ręce nakładamy oliwkę. 

  Przebieg zajęć:

  q       Przywitanie i nawiązanie kontaktu emocjonalnego z chłopcem,

  q       Karmienie chłopca, drugie śniadanie,

  q       Włączenie muzyki relaksacyjnej,

  q       Ułożenie chłopca w wygodnej pozycji ,

  q       Masaż kończyn górnych:

  §        rozpoczynamy od ręki; głaskanie całej ręki, rozcieranie stawów palców, ugniatanie powierzchni dłoniowej i grzbietowej ręki, głaskanie całej ręki,

  §        przedramię i ramię; rozcieranie stawu łokciowego, ugniatanie i głaskanie całości przedramienia, 

  q       Masaż twarzy:

  §       Szyja: głaszczemy od dołu ku górze,

  §       Policzki: głaszczemy całą dłonią lub kciukami od nosa w kierunku skroni, ruchy te przeplatamy rozcieraniem okrężnym i delikatnym oklepywaniem,

  §       Podbródek: głaszczemy, rozcieramy i obszczypujemy w kierunku skroni, masaż policzków i brody kończymy głaskaniem.

  §       Czoło: głaszczemy od jego środka w kierunku ucha, następnie rozcieramy i głaszczemy ,

  §       Wargi: ugniatamy poprzecznie, na koniec obszczypujemy i głaszczemy, możemy użyć do masowania miękkiej szczoteczki do zębów.

  q       Zajęcia rozluźniające:

  §       Słuchanie muzyki relaksacyjnej,

  §       Obserwowanie puszczanych baniek mydlanych,

  §       Omawianie bajkowych ilustracji,

  §       Manipulowanie koralikami.

  q       Porządkowanie miejsca zajęć.

  q       Zakończenie zajęć i pożegnanie.

    

   

  Opracował: Jerzy Garnek

   

       

  Strona główna | Konspekty zajęć | Literatura | Artykuły | Teatroterapia | Metody pracy | Narzędzia badawcze | Galeria fotografii

  Ostatnia aktualizacja tej witryny 22-07-05